Wywiad Gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest zazwyczaj pierwszą czynnością, do jakiej przystępuję podczas realizacji zlecenia. Celem wywiadu jest zdobycie jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu zlecenia. Sprawdzam przeszłość i powiązania biznesowe, wiarygodność płatniczą, płynność finansową, opinię środowiskową oraz majątek.

Dzięki zebranym przeze  informacjom będziesz uzbrojony w wiedzę niezbędną do przeprowadzenia skutecznego postępowania sądowego i  egzekucyjnego lub przed każdą inną instytucją, której sprawa może dotyczyć. Warto również skorzystać z takiej usługi przed podjęciem współpracy z nieznanym kontrahentem.

W takich działaniach możemy Ci pomóc!

Weryfikacja kontrahentów

Nieuczciwa
konkurencja

Ustalenie
majątku

Powiązania finansowe

Wywiad
środowiskowy

Analiza akt

WYWIAD GOSPODARCZY

MINIMALIZUJEMY TWOJE RYZYKO

_____

Wywiad gospodarczy pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem firmy, kolejnymi inwestycjami i nawiązywaniem współpracy z nowymi kontrahentami.

SKUTECZNOŚĆ INFORMACJI

_____

Stosując najnowsze technologie oceniamy skalę ryzyka i dostarczamy naszym klientom znacznie więcej informacji na temat potencjalnych kontrahentów, niż ogólnodostępne bazy.

KOMPLEKSOWY WYWIAD

_____

Wykonując wywiad gospodarczy sprawdzamy m.in. przeszłość i powiązania biznesowe, wiarygodność płatniczą, płynność finansową oraz majątek wskazanych firm.

OCHRONA FIRMY PRZED STRATAMI

_____

Wywiad gospodarczy sprawdza się również przed podjęciem współpracy z kontrahentem. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka i uniknięcie strat.

DOŚWIADCZENIE NA RYNKU OGÓLNOPOLSKIM

_____

Koncentrujemy się na działaniu krajowym. To dzięki dokładnej znajomości środowiska i terenu prowadzone przez nas działania są wysoce skuteczne.

KONCESJONOWANA FIRMA DETEKTYWISTYCZNA

_____

Wywiad gospodarczy wspiera skutecznie usługi detektywistyki gospodarczej oraz windykacji.