„Im jestem starszy, tym mniej uwagi
poświęcam temu co mówią ludzie.
Po prostu obserwuję co robią.”

Andrew Carnegie

Darmowa
Konsultacja

Szanowni Państwo, zastanawiam się o czym w pierwszej kolejności powinienem napisać.

O mojej pasji jaką jest człowiek i jego zachowanie? O mojej pracy, w której zaobserwować mogę mnogość ludzkich zachowań i wszystko to czym się kierują?
Co próbują ukryć, o co walczą, do czego dążą i jakich używają metod aby to osiągnąć?

Populizm przedarł się przez politykę i wdarł się na salony biznesu. Dziś wydaje się być ważniejsze nie to kim jesteśmy, jakie mamy kwalifikacje i w jaki sposób podchodzimy do powierzonego nam zadania, lecz to, co pokazujemy na zewnątrz, ile możemy zrobić medialnego szumu, jakich frazesów użyjemy aby zaistnieć.
Dobrze jest również podeprzeć się autorytetem, tylko czy na pewno? Uważam, że chcąc wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie, sami powinniśmy nim być. Czasem mam wrażenie, że ludzie nie do końca wiedzą po co zajmują się określona branżą.

Pakt Inkasso i proponowana przez nas eklektyka jest zapowiedzią nie tylko dobrej współpracy, ale i gwarancją należycie wykonanego zadania.

Dzień dobry nazywam się Łukasz Hynek, zajmuję się szeroko pojętą Detektywistyką Gospodarczą.

· Przedsiębiorca · Detektyw · Strateg · Student Psychologii ·

Katarzyna Sitek-Turek

Administracja

Ewa Staszak

Adwokat

Łukasz Hynek

Strateg

Zespół operacyjny

Grupa ekspercka

Łukasz Hynek

Strateg

Ewa Staszak

Adwokat

Katarzyna Sitek-Turek

Administracja

Zespół operacyjny

Grupa ekspercka

15 lat doświadczenia

gwarancja jakości

wysoka skuteczność

dyskrecja i bezpieczeństwo

doświadczony zespół

WAŻNE INFORMACJE

„Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany mają skrócić czas trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnić przebieg postępowania.” Źródło www.prawo.pl

Tyle założeń. Prawda jest jednak taka, że niektóre zmiany mogą znacznie wydłużyć toczące się postępowanie sądowe. W myśl nowych przepisów zmianie ulega zapis „domniemania doręczenia korespondencji”. W chwili obecnej korespondencję uznaje się za doręczoną w momencie w którym strona procesu odbierze list, bądź do sądu trafi zwrotka z informacją o niepodjęciu podwójnie awizowanej korespondencji. Zmiana natomiast polega wprost na tym , że konieczne jest fizyczne doręczenie stronie postępowania każdego pisma procesowego. W przypadku braku skutecznego doręczenia sąd odrębnym zarządzeniem wyda postanowienie nakazujące Komornikowi sądowemu doręczenie owej korespondencji. W sytuacji w której i temu nie uda się ta czynność w myśl nowych przepisów sąd zawiesi postepowanie.

Można by się tu godzinami rozpisywać o słuszności tego przepisu i prawie do obrony , pewne jest natomiast, że jest to kolejny doskonały instrument który używany będzie w celach obstrukcji procesowej.

W Pakt Inkasso już dziś na zlecenie Naszych klientów zajmujemy się ustalaniem i dokumentowaniem miejsca przebywania osób które z różnych powodów ukrywają się pragnąc pozostać anonimowe. Szanujemy oczywiście takie ludzkie decyzje, ale nie w sytuacji w której działa to na szkodę innych osób. Skontaktuj się z Nami i uzyskaj informację w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Upadłość konsumencka to narzędzie prawne które wzbudza mieszane uczucia i wiele kontrowersji co to swojej słuszności i zasady jego stosowania. Często w sporych sądowych sądy opiera swoje wyroki na klauzuli zasad współżycia społecznego

„Zasady współżycia społecznego – termin prawniczy klauzula generalna w prawie polskim, odwołująca się do powszechnie uznanych w kulturze polskiego społeczeństwa “wartości, które są zarazem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej”[1]

Zasady współżycia społecznego nie mają charakteru norm prawnych, ale stanowią uzasadnione moralne reguły postępowania jednych osób wobec drugich w życiu społecznym, które muszą być uwzględniane w toku stosowania prawa w celu złagodzenia jego rygoryzmu i dostosowania go do pozaprawnych, społecznie akceptowanych ocen………..”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycia_spo%C5%82ecznego

Jako praktyk mam od piętnastu lat do czynienie z różnymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Niestety trzeba jasno powiedzieć, że wielokrotnie przepisy prawa utrudniają wierzycielom dochodzenia swoich roszczeń, a w znakomitej części są one wprost wykorzystywane przez dłużników, co powoduje oczywiście uniemożliwienie dochodzenia utraconych środków. To samo dotyczy postępowań upadłościowych, również tych konsumenckich, niewiele wówczas mówi się o zasadach współżycia społecznego i nikt głośno nie mówi o sytuacji wierzyciela, który niejednokrotnie stoi przed koniecznością zaciągania kredytów by spłacić należności powstałe w skutek braku zapłaty przez dłużnika .

Ogłoszenie upadłości wstrzymują wszystkie toczące się postepowania sądowe i egzekucyjne, ale nie zamyka to Państwa drogi do dochodzenia swoich należności, bądź do szukania zadośćuczynienia i ukarania osób, które nierzadko w sposób celowy doprowadzają do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem.

Dlatego właśnie w Pakt Inkasso powołaliśmy Detektywistykę dla biznesu, choć w tym przypadku oferta kierowana jest kierowana również do osób prywatnych.

Ten dział Naszej firmy zajmuje się sprawdzaniem zasadności wszczęcia takiego postepowania i zbadaniem czy procedura ta nie narusza innych przepisów prawa, w tym prawa karnego. Naszym zadaniem jest również zbadanie czy dłużnik przed zgłoszeniem upadłości nie uszczuplił swojego majątku oraz negocjacje mające na celu doprowadzenie do zapłaty. Oczywiście i w tym przypadku wszystko odbywa się przy udziale Naszej niezawodnej kadry prawników. Pakt Inasso to firma specjalizująca się w różnego rodzaju postepowaniach gospodarczych w tym przestępczości gospodarczej. Spotkanie z Nami i przedstawienie zagadnienia umożliwi Państwu zapoznanie się możliwymi rozwiązaniami.

Przypadek ten opisany jest również w zakładce *koniec z domniemaniem doręczenia korespondencji. Podkreślić pragniemy, że Pakt Inkasso nie zajmuje się w poszukiwanie osób uznanych za zaginione. Usługa ta swoje zastosowanie ma w tak zwanych postepowaniach obyczajowych . Mowa tu o osobach nieznanych z miejsca pobytu. Dotyczy spraw o unikaniu obowiązku alimentacyjnego, doprowadzenia do wyjawienia majątku, doręczenie korespondencji, czy każdej innej dla potrzeb których Pakt Inkasso przy zastosowaniu wypracowanych i sprawdzonych metod w sposób możliwie najkrótszy wykonuje powierzone zadania.

Trudno by było przy tak szerokim doświadczeniu i znajomości reali współczesnego biznesu nie skorzystać z możliwości dzielenia się wiedzą w zakresie prowadzenia oraz tworzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Nie zawsze i nie dla każdego dobra jest określona forma prawna działalności . Dla jednych idealnym rozwiązaniem będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , dla innej natomiast osoby to rozwiązanie mnożyć może niepotrzebną ilości różnego rodzaju czynności, pism i obowiązków. Wiąże się to wówczas ze wzrostem kosztów prowadzonego przedsiębiorstwa, poziomu irytacji płynącej z poczucia wykonywania wielu czasochłonnych i zbędnych czasem czynności. W niektórych przypadkach wiązać się to może z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby. Każdy biznes potrzebuje indywidualnego spojrzenia na swoją specyfikę, czy mówimy o reklamie, promocji czy doborze klienta docelowego. W każdym przypadku określamy swoje cele i założenia, kalkulujemy zysk i ewentualne ryzyko.

Dlatego właśnie tak ważne jest aby już na etapie powstawania Państwa biznes planu podjąć decyzję jaką i dlaczego formę prawną przyjąć ma Nasza firma. Uważam, że dobrze jest mieć po prostu możliwość korzystania z porad doświadczonych prawników i ludzi związanych z biznesem. Pozwoli to uniknąć niektórych błędów i niepotrzebnego stresu.

Jeśli macie Państwo pomysł na biznes, bądź w już prowadzonym przedsiębiorstwie dzieje się coś co Państwa martwi, zachęcam do kontaktu. Zaplecze prawne którym dysponujemy pozwala precyzyjnie odpowiadać na oczekiwania Naszych klientów, a skoro Jesteśmy firmą od lat zajmującą się postępowaniami gospodarczymi to trudno jest o lepszą rekomendację .

ŁUKASZ HYNEK

· Przedsiębiorca · Detektyw · Strateg ·
· Student Psychologii ·

Założyciel firmy Pakt Inkasso. Już od blisko 15 lat związany z branżą windykacyjną i ze środowiskiem biznesowym w województwie lubuskim. Procesy windykacyjne zna od podszewki. Stawia ogromny nacisk na profesjonalizm świadczonych usług i rzetelność.

Wraz z grupą wykwalifikowanych ekspertów szybko i skutecznie wykonuje powierzone mu zadania, a praca jest dla niego pasją i misją. Nigdy nie zapomina o autentyczności, wiarygodności i wsparciu swoich Klientów na każdym etapie działań. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył m.in. kursy asertywności, perswazji w windykacji. Jest studentem Wyższej Szkoły Pedagogii i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Psychologia.

01 |

Niezbędne wsparcie biznesu

Dbałość o relacje biznesowe, odpowiedni wybór partnerów biznesowych, a także płynność finansowa to główne aspekty wpływające na stabilność budowanej firmy.

Firma Pakt Inkasso, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w negocjacjach, mediacjach, oraz windykacji, a także współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi zapewnia swoim Klientom skuteczne budowanie współpracy z kontrahentami, odzyskiwanie należnych środków, a także bieżące wsparcie i doradztwo prawne.

02 |

Pomoc na wielu płaszczyznach

Misją Pakt Inkasso jest zapewnienie swoim Klientom stabilności prowadzonych biznesów. Proces windykacji, detektywistyka czy wywiad gospodarczy wymaga znajomości wielu dziedzin oraz wykorzystania najnowszych technologii i systemów.

Wypracowane przez lata procesy wsparcia biznesu pozwalają ekspertom firmy Pakt Inkasso skutecznie pomagać klientom na wielu płaszczyznach. 90% Klientów Pakt Inkasso to duże przedsiębiorstwa, które współpracują z firmą od lat.

03 |

Nowoczesny sprzęt i technologie

Możliwości technologiczne, sprzętowe i administracyjne firmy Pakt Inkasso pozwalają skutecznie i sprawnie weryfikować kontrahentów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, dzięki czemu możliwe staje się zabezpieczenie firmy przed kryzysami.

Pakt Inkasso działa skutecznie nie tylko dzięki najnowszym technologiom i doświadczonym ekspertom, ale także, dzięki skoncentrowaniu się firmy na wybranych działaniach detektywistyki biznesowej.