Porozumienie

Agresja rodzi agresję, a przemoc tworzy się na kilku płaszczyznach. Czasem stosowana jest w sposób zaplanowany i metodyczny, a czasem dzieje się to bez wewnętrznego wglądu i głębszej świadomości przemocowca. Jedno i drugie może wystąpić zarówno na podłożu życia osobistego, jak i zawodowego.

W każdej sytuacji zagrożenie i konsekwencje są zupełnie inne, bo przecież w sprawach obyczajowych doświadczamy sporego ładunku emocjonalnego, który często łączy się lękiem i niepewnością. Jest to ta szczególna sytuacja, w której bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za dzieci i innych członków rodziny, nie mogąc w równym stopniu jak dotychczas polegać na naszym życiowym partnerze/partnerce. 

Sprawy gospodarcze pomimo, że mniej obciążają strukturę rodzinną, to jednak mają realny wpływ na samopoczucie przedsiębiorcy. Na poczucie sprawczości i na stabilne funkcjonowanie firmy. Często przedsiębiorcy stoją przed trudnym wyborem obrania formalnej drogi, w której chcą dochodzić swoich praw.

Mediacje są instrumentem, dzięki któremu możliwe jest porozumienie obu stron. Wypracowywane jest ono w procesie opartym na empatii i wzajemnym rozumieniu potrzeb własnych oraz potrzeb drugiej strony. Jeśli to zrozumiemy i w sposób świadomy  odłączymy się od negatywnych emocji, to droga do porozumienia staje się już formalnością.